Ισολογισμός – Απολογισμός

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 

14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΚΑΙ ΩΡΑ 07:00μ.μ. ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ ΟΠΟΥ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΜΑΤΑ:

 

1.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2011

2.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΟΠΩΝ ΓΙΑ Ε.Α.Σ.

3.ΕΚΛΟΓΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟ ΗΜΕΡ/ΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

4.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΑΠΑΡΤΙΑΣ Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 21/09/2011 ΚΑΙ ΩΡΑ 07:00μ.μ.

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ

Comments are closed.