Ελαιοτριβείο

Ελαιοτριβείο εισαγωγή: Το ελαιοτριβείο είναι εξοπλισμένο με μία ΝΕΑΣ τεχνολογίας, πλήρη γραμμή επεξεργασίας ελαιοκάρπου της εταιρείας PIERALISI Ιταλίας.
Η υφιστάμενη γραμμή αντικατέστησε παλαιότερα μηχανήματα ξεπερασμένης - για τα σημερινά δεδομένα - τεχνολογίας διαφόρων κατασκευαστών.


Ελαιοτριβείο χαρακτηριστικά: Τα νέας τεχνολογίας πλυντήριο και ο σπαστήρας διασφαλίζουν - στον κυρίως χώρο παραγωγής- χαμηλό επίπεδο θορύβου καθώς και αποφυγή ρύπανσης από φύλλα, νερά του πλυντηρίου, αναθυμιάσεις του σπαστήρα κλπ.
Τα μηχανήματα είναι συνδεδεμένα υπό μορφή συνεχούς γραμμής, πλήρως αυτοματοποιημένης σε ότι αφορά τη λειτουργία. Χαρακτηριστικό αυτού του τύπου ελαιοτριβείο είναι η συνεχής ροή του υλικού από το στάδιο του καρπού ως τα τελικά προϊόντα, το ελαιόλαδο και την ελαιοπυρήνα.
Η όλη γραμμή παραγωγής (λόγω κατασκευής των μηχανημάτων) συνιστά ένα συνεχές κλειστό κύκλωμα το οποίο διασφαλίζει σε υψηλότατο βαθμό την αποφυγή επιμολύνσεων από εξωγενείς παράγοντες (έντομα, τρωκτικά, σκόνες κλπ).
Η κατασκευή των μαλακτήρων (κλειστού τύπου) προσφέρει προστασία έναντι οξειδωτικών επιδράσεων της ελαιοζύμης (λόγω επαφής με το οξυγόνο του ατμοσφαιρικού αέρα). Επίσης εξασφαλίζοντας μειωμένες θερμικές απώλειες προσφέρουν γρηγορότερη και ομοιόμορφη θέρμανση της ελαιοζύμης.


Ελαιοτριβείο αποθήκευση: Η αποθήκευση του ελαιολάδου γίνεται σε ανοξείδωτες δεξαμενές.

Υφιστάμενος Μηχανολογικός Εξοπλισμός & Πλεονεκτήματα