Δηλώσεις ΟΣΔΕ

Σας κάνουμε γνωστό ότι όσοι Αγρότες και Κτηνοτρόφοι δεν έχουνε κάνει δήλωση Ο.Σ.Δ.Ε μέσω Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ή μέσω Ένωσης Λιβαδειάς, καλούνται να πάνε στην Ένωση έως τις 25 Ιουνίου για να τακτοποιήσουνε το Ο.Σ.Δ.Ε. ώστε να μην χάσουνε την επιδότηση τους.

Comments are closed.